Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie obowiązującymi zapisami prawa, Kupujący/Klient będący jednocześnie konsumentem który zawarł umowę na odległość ma możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny 

2. Od daty otrzymania towaru Konsument/Klient może w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy poprzez złożenie przez kupującego pisemnego oświadczenia na adres mailowy info@iwitaminy.pl lub adres korespondencyjny Wish Group Tomasz Kaczmarczyk ul. Bluszczowa 17 A 30-439 Kraków

3. Oświadczenie odstąpienia od umowy Kontrahent/Klient może pobrać TUTAJ zgodnie z przysługującymi mu prawami które zapewnione są przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

4. Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia w którym Konsument/Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż wybrany przez Konsumenta/Klienta przewoźnik i wskazana przez Klienta/Konsumenta, weszła w posiadanie towaru.

6. W przypadku Klientów nie będących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Konsumentami, zastosowanie mają powyższe zapisy jak również ustalenia umowne/pisemne między podmiotami Sprzedawcy i Klienta zgodne z obowiązującymi przepisy prawa.

7. Towar należy odesłać na adres: Wish Group Tomasz Kaczmarczyk ul. Bluszczowa 17 A 30-439 Kraków

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wish Group zwraca koszty dostarczenia towaru do kupującego do wysokości najtańszej formy dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może żądać zwrotu wysyłki towaru powyżej najtańszej formy dostawy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


Powrót