Zwroty

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą (zwrot towaru), lub jego wymiany zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy lub wymiany towaru wygasa po upływie 14 dni, od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład:

a)   pisemnie na adres:


Alto Pharma

Kinga Kaczmarczyk

Sawa 32

32-414 Sawa


b)   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@altopharma.pl

c)   z wykorzystaniem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, przesłanego następnie za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty e-mail na adresy wskazane odpowiednio w ust. 2 lit. a) i b).

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy od Klienta lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Klient, w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest odesłać na swój koszt rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca nie ponosi kosztów odesłania rzeczy.

5. Wymiana towaru dokonywana jest na koszt Klienta, który pokrywa koszty odesłania rzeczy do Sprzedającego, Sprzedający ponosi koszty wysyłki nowego towaru.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Na podstawie art. 38 pkt 5)ustawy o prawach konsumenta wyłącza się prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta w przypadku otwarcia opakowania suplementów po ich dostarczeniu, a to ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względów higienicznych.

8. Celem przyśpieszenia procedury zwrotu lub wymiany, do odesłanego produktu należy dołączyć numer zamówienia.

9. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy uważa się ją za niezawartą.


W zgłoszeniu prosimy o podanie danych kontaktowy umożliwiający kontakt z Państwem na potrzeby procesu zwrotu, a także załączyć do niego dokument (paragon/fakturę) potwierdzający zakup towaru w naszym sklepie

który znajdziecie Państwo na naszej stronie i odesłanie go wraz reklamowanym towarem na nasz adres:

Alto Pharma

Kinga Kaczmarczyk

Sawa 32

32-414 Sawa

T: +48 733-882-081


Formularz zwrotu TUTAJ


Powrót